top of page

בית כנסת בית אל, אליבג

beth el.PNG

בית הכנסת "בית אל" נבנה ביוזמת ותרומת קהילת בני ישראל המקומית בשנת 1842. גידול הקהילה הצריך הרחבתו והבניין נבנה מחדש בשנת 1877 על ידי תרומות הגיעו מהקהילה. שלט ההנצחה הניצב מעל דלת הכניסה לבית הכנסת מספר את סיפור בנייתו.

בשנת 1912 נבנתה חומת אבן מסיבית מסביב למתחם ושער דקורטיבי המוביל אליו מהרחוב הראשי. אבן הראשה של הקשת מעוטרת באותיות הראשונות של עשרת הדברות בעברית. בשנת 1941, חגגו מאה שנים להקמתו של בית הכנסת ולאחר שיפוץ מקיף של הבניין כעבור כיובל שנים, נערך טקס חגיגי לציון 150 שנים לקיומו.

מול לבית הכנסת, נבנו דירות מגורים לחברי הקהילה הפעילים (הרב, החזן, השמש). דירות אלו מושכרות וההכנסות משמשות לתחזוקת בית הכנסת.

Old Post Lane, Revdanda,

Maharashtra

402202

Address 

bottom of page