top of page

בית הכנסת תפארת ישראל, ג'יקב סרקל (כיכר ג'יקב)

Tipheret Israel.PNG

בית הכנסת "תפארת ישראל" הוקם בכיכר ג'יקב, עקב הגידול שחל באוכלוסיית בני ישראל באזור זה בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-1980. הבניין הוקם בשנת 1886 על ידי בנימין שמשון אשטמקר במתחם שכור ונודע כשם "אולם התפילה של כיכר ג'יקב". בשנת 1896 שונה שם בית הכנסת לבית הכנסת "תפארת ישראל".

צעדים נוספים ננקטו בשנת 1922 לאיתור מגורי הקבע עבור בית הכנסת. יעקב יצחק אפטקר ואהרן בנימין קנדלקר גייסו כספים לרכישת האתר הנוכחי המכונה "ראש דל וילה", שנחנך ב-23 במרץ 1924.

בשנת 1924, והודות למאמציו של חבר הקהילה אהרון בנימין קנדלקר, עבר בית הכנסת לחלל גדול יותר, הממוקם באתר הנוכחי. לכבודו, נודע בית הכנסת גם בשם בית הכנסת של קנדלקר. במהלך השנים עבר בית הכנסת כמה שיפוצים כאשר האחרון שבהם היה בשנת 2000.

Vaishali Nagar, RTO Colony, Mumbai Central,

Mumbai, Maharashtra

400011

Address 

bottom of page