top of page

סלע אליהו הנביא, קנדלה

20221124_133423.jpg

אתר הסלע בקנדלה שעל חוף הקונקאן, דרומית-מזרחית למומבאי, ידוע כמקום בו עלה אליהו הנביא השמימה במרכבתו, הותירה בו חריץ בסלע וסוסו השאיר שני סימני פרסה. המקום מקודש לקהילת בני ישראל ולהינדים כאחד.

חברי קהילת בני ישראל נוהגים לעלות לכאן לרגל באירועים מיוחדים ולערוך פה את טקס ה"מלידה". הדמות המרכזית בטקס המלידה הוא אליהו הנביא. לפני אירועים שונים: לפני חתונה, בחודש השביעי להיריון ולאחר הלידה, כניסה לבית חדש, בעת נדירת נדר ולאחר התרתו, לאחר הצלה ממצב מסוכן, הירפאות ממחלה קשה ועוד ולאחרונה גם בט"ו בשבט. לטקס המלידה בט"ו בשבט, יש משמעויות מיוחדות. על פי המסורת, אבות הקהילה הגיעו בספינתם להודו לפני כ-2,000 שנים בט"ו בשבט. הספינה נטרפה אל מול חופי הקונקאן ושבע נשים ושבעה גברים ניצלו מן האסון. לאחר הצלתם, התגלה לפניהם אליהו הנביא שהבטיח להם שצאצאיהם עוד יחזרו לארץ ישראל.

במהלך טקס המלידה, מופנית לאלוקים ולאליהו הנביא תפילה לבקשת הצלחה, פרנסה, בריאות, פוריות ועוד. במלידה יש מוטיבים סמליים: מלידה הוכנה מסולת  או מפוהה (אורז כתוש מיוחד), כזכר לקורבן המנחה שהוקרב בבית המקדש; היא נערמת כהר על מגש שטוח ועגול, זכר להר סיני; על המלידה מניחים סוגי פירות שונים ולפחות פרי אחד הוא פרי חדש, עליו מברכים את ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

Talavali Tarf Khandala,

Maharashtra

402209

Address 

bottom of page