top of page

 בית כנסת שערי רצון, מנדבי 

share razon.PNG

בית הכנסת "שערי רצון", נבנה בשנת 1843 והוא בית הכנסת השני העתיק  ביותר בבומביי/מומבאי. הוא שייך לקהילת בני ישראל ונבנה על ידי קבוצה שהייתה מזוהה בעבר עם בית הכנסת "שער הרחמים" שלא היתה מרוצה מאופן ניהולו. לפיכך, עם הקמתו, נקרא הבניין "בית הכנסת החדש", בעוד שבית הכנסת "שער הרחמים" נקרא גם "בית הכנסת הישן". היזמים שעמדו מאחורי הבניין החדש היו שמואל יעקב דיבקאר וחיים איסאגי (יצחק) גרסולקר.

הכספים לבניין נאספו בשנת 1839,ו הקרקע נקנתה ב-22 בדצמבר, 1840. אבן הפינה הונחה ב-2  באוגוסט 1841, וטקס חנוכתו התקיים ב-4 ביוני 1843.

המבנה מוקף בחומה גבוהה עם שער ראשי הבנוי מזוג דלתות עץ הנפתחות מהרחוב אל מתחם בית הכנסת.

Tantan Pura Building, 90, Mathew Rd, Pydhonie,

Mandvi, Mumbai, Maharashtra

400003

Address 

bottom of page