top of page

בית כנסת מגן חסידים, אגריפדה

magen hassidim.PNG

בית הכנסת "מגן חסידים" הוקם בעקבות חילוקי דעות שהיו לחברי הקבוצה עם אנשי בית הכנסת "תפארת ישראל", כמו גם הצורך באולם גדול יותר עבור הקהילה ההולכת וגדלה, הובילו בשנת 1904, להקמתו של אולם תפילה נוסף שכעבור עשור שנים, בשנת 1914, נקרא "בית תפילה החדש של ג'יקב סרקל". בית התפילה החדש נקרא גם "בית התפילה של דנדיקר", שהיה לו תפקיד מרכזי בהקמתו.

כעבור כשלושה עשורים, נרכשה חלקת אדמה לצורך בניית מבנה חדש עבור בית כנסת חדש שנקרא "מגן חסידים". תכנון הבניין הוכן על ידי האדריכל שמשון א. אליהו. בלוח המנציח את הנחת אבן הפינה של הבניין נכתב: "אבן זו הונחה על ידי גברת סרבאי סולומון אהרון בוהונקר ב-17 בנובמבר 1929."  בית הכנסת נחנך ב-29  במרץ, 1931.  

                                                             

מבנים נוספים במתחם בית הכנסת "מגן חסידים" הם: מקווה הטהרה, ביתן רבקה סמואל, אולם שלמה ושרה ואולם ששון.

Morland Rd, Agripada,

Mumbai, Maharashtra

400011

Address 

bottom of page