top of page

בית כנסת מגן דוד, בייקלה, בומביי

magen david.PNG

בית הכנסת "מגן דוד" בשכונת בייקולה, הוקם ביוזמתו של דוד ששון, הנדבן היהודי הידוע יליד בגדד, שהתיישב בבומביי בשנת 1832. הוא הניח את אבן הפינה בדצמבר 1857 והבנייה הושלמה כעבור ארבע שנים, בשנת 1861. זהו בית הכנסת הראשון של הקהילה הבגדדית בעיר. בשנת 1910 הורחב המבנה למימדיו הנוכחיים בידי בנו של דוד, ג'יקב (יעקב) ששון.

החלק החיצוני של הבניין מעוצב בסגנון אקלקטי סימטרי, עם השפעה רנסנסית ובהשראת הסגנון היווני הקלאסי בחזיתו. מעל הארכיטרב מתנשא מגדל שעון בן ארבע קומות. פנים בית הכנסת, המכוון לעבר ירושלים, בנוי כמקובל בקהילות הספרדיות; ספסלי הגברים פונים משלושת צדדיו לעבר הבמה שנמצאת במרכז אולם התפילה ובקומה השנייה נמצאת עזרת הנשים הנישאת על עמודים גבוהים.

מתחם בית הכנסת כולל גם שני בתי ספר המתוחזקים באמצעות קרן ג'יקב ששון. בעבר למדו בהם תלמידים יהודים בלבד אולם בשנים האחרונות, לנוכח מעבר של משפחות יהודיות לישראל ולמדינות אחרות, נפתחו בתי הספר לכל תושבי השכונה.

55, Dr. V.B. Gandhi Marg, Fort,

Mumbai, Maharashtra

400023

Address 

bottom of page