top of page

נמל ששון, קולבה

sasson docks.PNG

מזח נמל ששון, הינו מזח נמל המים העמוקים הראשון של בומביי ובתת היבשת ההודי בכלל. בשנת 1872 החל סר אלברט ששון, התעשיין והנדבן היהודי, בנו של דוד ששון, להקים את הנמל בקולבה התחתונה, כדי לאפשר לספינות משא גדולות לפרוק ולהעמיס את הסחורה ישירות לצד הרציף. טקס הנחת אבן הפינה התקיים ב-10 ביוני, 1872 וטקס חנוכתו, ביום שלישי, ה-8 ביוני 1875. 1,500 פועלים הועסקו מדי יום במשך שלוש שנים להשלמתו של הנמל.

כיום, נמל ששון מהווה אתר ציורי ותוסס, המשמש בעיקר לסירות דיג, העמוס בדייגים הפורקים את שללם ומתקנים את רשתותיהם.

נמל ששון, שער מגדל השעון, קולבה

בכניסה מהרחוב הראשי, קולבה קוזוויי, לאזור נמל ששון, הותקן שער רחב ומגדל שעון שבחלקו העליון הותקן שעון גדול.

Koliwada, Alibag, Maharashtra

402201

Address 

bottom of page