top of page

בית כנסת בית אל, פנוואל

2018-01-27 07.31.46.jpg

בית הכנסת "בית אל" בפאנוול, נבנה בשנת 1842,  בידי קהילת בני ישראל. במשך הזמן הקהילה גדלה והוא נבנה מחדש ב-1877. זהו מבנה צנוע, הממוקם בכיכר המרכזית של העיירה. בטרם הקמת בניין בית הכנסת, נערכו תפילות הקהילה בביתו של אהרן אלישע נווגבקר. לימים, גם דוד סנקר הציע את ביתו כמקום תפילה.

במשך השנים, הוחלט על הקמת מבנה קבוע לבית הכנסת באמצעות גביה של דמי חבר מאנשי הקהילה. הקרקע והשטח נתרמו על ידי יוסף דוד, וטקס חנוכת בית הכנסת נערך בחג השבועות ב-17 במאי 1849. באותה עת חיו 250 משפחות יהודיות באזור פאנוול ובסביבתה.

מתחם בית הכנסת מוקף בחומה ודלתות מתכת בצבע כחול בוהק שבמרכזן מגן דוד, מובילות לחצר הקדמית של הבניין. סמוך לשער ומול מרפסת הבניין, גרם מדרגות חיצוני מוביל אל המפלס העליון. דלתות אלו נפתחות אל עזרת הנשים הממוקמת בצד המזרחי של בית הכנסת.

Address 

09 Mahatma Gandhi Rd,

Tapal Naka,

Panvel

410206

Opening

Hours 

Friday: 09:00 - 12:00

Saturday: Closed 

Sunday:  09:00 - 18:00

Monday: 09:00 - 18:00

Tuesday: 09:00 - 18:00

Wednesday: 09:00 - 18:00

Thursday: 09:00 - 18:00

Contact

bottom of page